zintegrowane
podejście
jakość
i profesjonalizm
orientacja
na cele
kreatywność
i innowacyjność
Poprzez efektywne rozwiązania służące
ochronie środowiska i poszanowaniu energii,
pomagamy naszym Klientom osiągać założone cele.
SYSTEMY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI   strzalka
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW I ODZYSK ENERGII Z ODPADÓW   strzalka green
SYSTEMY GOSPODARKI OSADOWEJ    strzalka
POLIGENERACJA & ENERGIA ODNAWIALNA   strzalka green
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA   strzalkaKapitał zakładowy: 275.000,-zł,. Rach. nr 14 1050 1562 1000 0023 2586 6784,
NIP 873-316-22-40, REGON: 120636423, KRS: 0000299705,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy
tworzenie stron internetowych - hauerpower.com copyright 2014 savona project
Projektowana strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

statystyka