integrated
approach
quality
and professionalism
goal
orientation
creativity
and innovativeness
Through effective solutions serving the environmental protection and energy conservation, we assist our Clients in achieving their objectives.
MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SYSTEMS   strzalka
WASTE DISPOSAL AND ENERGY RECOVERY FROM WASTE   strzalka green
SLUDGE MANAGEMENT SYSTEMS   strzalka
POLYGENERATION & RENEWABLE ENERGY   strzalka green
ENERGY EFFICIENCY   strzalka

 Kapitał zakładowy: 150.000,-zł,. Rach. nr 14 1050 1562 1000 0023 2586 6784,
NIP 873-316-22-40, REGON: 120636423, KRS: 0000299705,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy
Agencja interaktywna : hauerpower.com copyright 2014 savona project
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

statystyka